Mizzou – Greek Life

Greek recruitment at Mizzou, recruitment tips at the University of Missouri, rushing a sorority at Mizzou